athletebox

O projektu

O projektu

Nová unikátní sociální síť, která propojuje sportovce s firmami, podnikateli, či obyčejnými lidmi, kteří chtějí podporovat sportovce na cestě za jejich snem. První naprosto transparentní projekt podporující sportovce napřímo.

Účel nadačního fondu

V České republice roste mnoho šikovných a talentovaných sportovců, ale nedostává se jim té správné pomoci. Účelem nadačního fondu, je propojit sportovce s dárci z řad firem, podnikatelů, ale i solidárních jedinců. Vše zajistit transparentně tak, aby podporující, tedy patron, měl právo si sám vybrat, komu chce dar poskytnout, a aby měl naprostou jistotu toho, že jeho finanční prostředky, budou použity za účelem sportovního rozvoje obdarovaného, tedy sportovce.

Jak to funguje?

Patron si mezi sportovci vybere jednoho nebo více sportovců, spáruje se s nimi, sleduje jejich zeď, může s nimi komunikovat a poznat jejich cíle i plány k dosažení jejich snů. Může je podpořit jednorázovým finančním darem i pravidelnou finanční podporou. Při poskytnutí podpory putují finanční prostředky na účet nadačního fondu pod variabilním symbolem sportovce, jemu jsou následně prostředky poslány na soukromý účet na základě předložených dokladů sportovcem. Tím se zajistí naprostá transparentnost celého procesu podpory.

Nadační fond AthleteBox je právnickou osobou a jako každá právnická osoba vstupuje při své činnosti do právních vztahů s jinými právnickými a fyzickými osobami. Společensky užitečná činnost, kterou nadační fond vyvíjí v souladu se svojí zakladatelskou listinou probíhá především v tomto právním rámci: Darování finančních prostředků probíhá na základě darovacích smluv, které uzavírá parton jako dárce s nadačním fondem jako obdarovaným a sportovec jako obdarovaný s nadačním fondem jako dárcem. Nadační fond respektuje rozhodnutí dárce a není oprávněn poskytnout finanční prostředky jinému sportovci než tomu, kterého označil dárce.

Pokud Dárce uzavřel smlouvu ohledně opakovaného poskytování finančních prostředků /1,2 či 3 roky/ je oprávněn kdykoliv smluvní vztah ukončit a nadační fond toto rozhodnutí bude respektovat. Pokud dojde k ukončení smluvního vztahu s patronem jako dárcem, dochází automaticky i k ukončení smluvního vztahu mezi sportovcem jako obdarovaným a nadačním fondem jako dárcem.

Nadační fond je oprávněn kdykoliv ukončit registraci patrona i sportovce, především pak v situaci, kdy patron či sportovec porušují pravidla fair-play, jednají v rozporu s dobrými mravy, poškozují dobré jméno nadačního fondu či jinak porušují principy fungování webu AthleteBox nebo znesnadňují dosahování účelu činnosti nadačního fondu.

K ukončení smluvních vztahů dochází také v okamžiku, kdy Patron či Sportovec zrušili svoji registraci. V případě zjištění zneužití finanční podpory na straně sportovce bude nadačním fondem zrušena jeho registrace. Sponzor není oprávněn požadovat navrácení darovaných finančních prostředků. Jakákoliv právnická či fyzická osoba nemá právní nárok na uzavření smlouvy s nadačním fondem, když nadační fond je oprávněn posoudit kdo je vhodným adeptem na spolupráce a s kým smlouvu uzavře či nikoliv.

3Patron
  • Výběr sportovce
  • Zaslání finanční podpory
2Nadační fond
  • Příjem finanční podpory
  • Kontrola dokladů
  • Zaslání finanční podpory
1Sportovec
  • Zaslání dokladů
  • Příjem finanční podpory

Další cíl projektu?

Vzdělávání a rozvoj osobnosti, je důležitá součást cesty sportovce k  dosažení cílů a projekt AthleteBox na to nezapomíná. Učí sportovce se prezentovat, stanovit si cíle a také si stanovit plán k dosažení cílů. AthleteBox vzdělává a propojuje. Pořádá semináře, publikuje články a získává úspěšné sportovce a osobnosti, aby předávali své zkušenosti a inspirovali novou generaci mladých sportovců.

Připojte se do projektu AthleteBox a buďte u zrodu nových sportovních hvězd.

Typy registrací pro sportovce

Sportovci mají možnost si vybrat mezi třemi úrovněmi členství v rámci projektu AthleteBox. Každá úroveň zvyšuje výhody, které sportovec může v rámci projektu čerpat. Výhody se projevují ve výši administračního poplatku, asistence a poradenství při správě profilu, pozice ve vyhledávači pro patrony, výhody u vzdělávacích programů projektu AthleteBox a jiné.

Basic
Roční poplatek:
0 Kč

Administrační poplatek:
15% z každého finančního daru
Začít teď
Gold
Roční poplatek:
1.000 Kč / ročně

Administrační poplatek:
10% z každého finančního daru
Začít teď
Diamond
Roční poplatek:
2.000 Kč / ročně

Administrační poplatek:
5% z každého finančního daru
Začít teď